banner1

banner2

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε.:36353/01/Β/96/376.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»  με την από  07/06/2016 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»  σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30η Ιουνίου 2016 (30/06/2016), ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, πλατεία Ηρώων αριθ. 3, Ψυρρή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Γ. Σ.

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης του 2015 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα του Ισολογισμού).

2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31/12/2015.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρικής Χρήσης 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).

4. Έγκριση Αποζημιώσεων και Αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) σύμφωνα με τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/07/2015.

Έγκριση Αμοιβών και Αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα με του 2015, όπως ισχύουν από 1/1/2013.

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση του 2017, ίδια με αυτήν του 2016. Προτείνεται στα μέλη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να εγκρίνουν τις παραπάνω προτεινόμενες αμοιβές & αποζημιώσεις εις το διηνεκές και μέχρι ανακλητικής ή τροποποιητικής απόφασης μελλοντικής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Προτείνεται, η έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 02/11/2015, περί μικτής ετήσιας αμοιβής για την εταιρική χρήση του 2015, στο μέλος του Δ.Σ. κας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ – ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑΣ του Νικολάου (Δημοτική Σύμβουλος, εκπρόσωπους, του Δήμου Καλλιθέας), ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00 €) ευρώ για παροχή υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης, στα πλαίσια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ανωνύμου Εταιρείας, επί της προαναφερθείσας αμοιβής θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις ως αμοιβή τρίτων μη υπόχρεων σε τήρηση Βιβλίων & Στοιχείων. Επίσης προτείνεται η έγκριση αμοιβής ίσου ποσού, ιδίου λόγου, στο ίδιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση του 2016.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Xρήση 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016).

6. Έγκριση των αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24/11/2015 και της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 17/07/2015.

7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας των μελών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Αθήνα, 07/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαχελά Γ. Νέλλη - Κανέλλα

banner3

banner4